menuordersearch
seyyedattar.ir

زعفران سرگل بهرامن 1 مثقال کاور , 1 مثقال کاور


زعفران سرگل بهرامن 1 مثقال کاور
(0)
(0)
1 مثقال کاور - موجودی: 9
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
1 مثقال کاور
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
62,000 تومان
زعفران سرگل بهرامن 1 مثقال کاور
 -
تصاویر
بیشتر
زعفران

اسم منزعفراناست!

مقوى معده و مسکن سرفه هستم.

برنشيت مزمن را درمان مى کنم.

من سرشار از املاح معدنى هستم.

ازپيشروى کرم خوردگى دندان جلوگيرى مى کنم.

اگر غمگينهستيد، از من استفاده بريد، زيرا به شما نشاط و شادمانى مى دهم.

خوردن من زايمان را آسان مى کند...

وهزاران خاصيت ديگر که کمتر کسى از آن خبر دارد!

فارسى منلرکيماسبود ولى اين روزها همه مرا به نام زعفران مى شناسند، عربى من زعفران ، حساد و صفران است.

قسمت مورد استفاده من در رنگ کردن خوراکيهاتارهاى گل من است که در اصطلاح گياه شناسى به آن کلاله گويند و غالباً اين کلاله هابا خامه همراه است ، همراه بودن اين تارها با خامه هر چند تقلب محسوب نمي شود، ولىاز قيمت آن مى کاهد. من داراى بوى قوى و عطر مطبوع و طعمى تلخ و کمى تند مى باشم ،تکثير گياه من به وسيله پيازها در اواسط تير ماه صورت مى گيرد. من در چند نقطهايران مخصوصا خراسان و قائنات مى رويم ، بعضى از حشرات مخصوصاً بعضى از انواع چلپاسهاز گياه من فرار مى کنند، من داراى مواد چربى ، املاح معدنى ، صمغى ، يک ماده رنگى، يک اسانس و عطر مخصوص و داراى چندين عامل دارويى هستم . من علاوه بر مصرف درتغذيه ، داراى اثر درمانى مى باشم . من مقوى معده و مسکن سرفه مخصوصا در برنشيتمزمن هستم ، اثر من در باز کردن عادت ماهانه زنان که در اطراف پزشکان جديد عنوانشده مشکوک است ، پزشکان سنتى ايران آن را قبول ندارند. در موقع کشت من بايد توجهکامل شود تا پياز من مورد حمله قارچهاى طفيلى قرار نگيرد، چه در اين صورت پياز منمى پوسد و محصولى به دست نمى آيد. دم کرده و جوشانده من مسکن درد دندان است و کسانىکه دندانشان کرم خورده است اگر آنرا مضمضه کنند درد آن ساکت شده و از پيش رفتنپوسيدگى دندان جلوگيرى مى شود. من نشاط آور و شاد کننده مى باشم . عطر من ضد عفونى کننده بوده و کمى محرک اعصاب است و اثراتى شبيه گاز ازن داشته و خنده آور است ، ولى اينکه مى گويند هر کس يک مثقال زعفران بخورد مبتلا به مرض قهقه شده و در اثر خندهزياد مى ميرد چندان صحيح نيست ، زيرا اين مقدار زعفران کشنده نيست ، ولى اشخاص ضعيف را ممکن است دچار خنده نمايد. من مقوى حواس پنجگانه ، بادشکن ، ضدعفونى ، پيشاب آور، قابض ، محرک باه و مقوى روح حيوانى و مقوى جگر و دستگاه تنفس ، زه کش کليه ومثانه و باز کننده رنگ رخساره مى باشم . خوردن من زايمان را آسان مى کند. خوردن منبا عسل جهت ريختن سنگريزه و با ادويه مناسب جهت درد رحم و نشستگاه تجويز مى شود .بوييدن گل من جهت سرسام (مننژيت ) نافع بوده ، و کمى خواب آور است . سرمه من جهت جلاى چشم و آبريزش تراخم ، قرحه چشم مفيد است . چکاندن آب جوشانده من در دماغ جهت سر درد شديد و بى خوابى نافع است .

ضماد من روى چشم جهت جلوگيرى از رطوبات و آبريزشچشم و تسکين قرمزى آن سودمند مى باشد. ماليدن من با فرفيون جهت نقرس و درد مفاصل وپاشيدن گرد کوبيده من روى زخم از خونريزى جلوگيرى مى نمايد، و حمول آن درد رحم راتسکين مى دهد. مقدار خوراک من سه تا پنج گرم است .

گذاشتن يک تار گل من در مجراىادرار باز کننده پيشاب است.

روغن زعفران

يکى از داروهاى قديمى، روغنزعفران است ، و براى تهيه آن پنجاه مثقال زعفران را در سه ليتر و نيم روغن کنجد و یا زيتون پنج روز خيس مى کردند و هر روز به هم مى زدند و بعد آن را صاف مى کردند، بهصاف شده آن روغن زعفران و به ته نشين آن در طب قديمقرقومعمالقبداده بودند. روغن زعفران نرم کننده اعصاب و سختى رحم و خواب آور و بادشکن است . ماليدن اين روغن در اطراف سوراخ بينى و چکاندن آن در بينى در معالجه ذات الجنب( سينه پهلو) تجويز مى شود، ماليدن آن ضد عفونى کننده جلدى و درمان زخمهاى جلدى بودهو باعث سر باز کردن دمل و کورک مى شود و جهت زخمهاى رحم و زخمهاى بدخيم و چرکينتوصيه شده است ، حمول اين روغن با موم و مغز استخوان جهت زخم نافع است.

قرقومعمانيز داراى کليه خواص روغن زعفران است ، مقوى اعصاب ، نرمکننده زخمهاى خشک ، پيشاب آور بوده و ضد عفونى کننده جلدى و پاک کننده آثار ضربه وزخم است ، چشم را تقويت مى کند و تيرگى آن را بر طرف مى سازد. برگ گياه من جهت التيام جراحات تازه مفيد بوده ، و ضد عفونى کننده است.

نمودار تغییر قیمت
گیاهان دارویی،ادویّه‌جات و عرقیّات سنّتی سیّدعطّار
تبریز-خیابان شریعتی جنوبی-روبه‌روی مجتمع کریستال
همراه: 09389857539
aparatgooglefacebooktwiteryoutelegraminstagram